فرهنگسرای شهادت

شهید علی خلیلی: اسم این کارم را دفاع از ناموس می‌گذارم

شهید علی خلیلی: اسم این کارم را دفاع از ناموس می‌گذارم

معرفی شهید امر به معروف و نهی از منکر علی خلیلی از زبان خودش بسم الله الرحمن الرحیم علی خلیلی هستم طلبه پایه چهار حوزه علمیه امام خمینی مشغول تحصیل هستم. متولد سال هفتاد و یک نیمه شعبان دو سال پیش بود به نظرم ساعت دوازده شب بود که قرار بود دو سه تا از […]