کتابخانه تخصصی

مباحث اجرایی امر به معروف و نهی از منکر

مباحث اجرایی امر به معروف و نهی از منکر

الف) ویژگیهای الفاظ و جملات امر و نهی دینی: وقتی امر به معروف آگاه باشد که مامور پروردگار عالمیان است و برای انجام ماموریت الهی و پیامبر گونه خود پاکیزه ترین ، نورانی ترین و دل نشین ترین کلمات و ادبیات خود را به عرصه این ماموریت مقدس می آورد تا این پیام آسمانی به […]

واجب فراموش شده

واجب فراموش شده

کتاب واجب فراموش شده، مجموعه بیانات مقام معظم رهبری در زمینه ی امر به معروف و نهی از منکر می باشد. دانلود PDF کتاب تیزر کتاب: