درگاه آموزش

به اطلاع اعضای محترم ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و عموم علاقمندان محترم می رساند برنامه های آموزشی و نشستهای عمومی و تخصصی ستاد احیاء امر به معروف و نهی از منکر به زودی آغاز و اطلاع رسانی برنامه ها در این قسمت به عمل خواهد آمد.هم چنین جزوه ها و فایل های آموزشی نیز در این قسمت ارایه خواهد شد.

الف: جدول برنامه ها:

۱- دوره آموزش مقدماتی (عموم ) آمران به معروف (به زودی تاریخ اعلام می شود) ۴ ۷
۲- دوره آموزشی دفاع شخصی                                       (به زودی تاریخ اعلام می شود) ۵ ۸
۳- دوره آموزشی ضابطین قضایی                                   (به زودی تاریخ اعلام می شود) ۶ ۹

 

ب: جزوهای آموزشی

جزوه آموزشی قانون حمایت از آمران به معروف