اخبار

Hello world

Welcome to wiki This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Hello world

Welcome to wiki This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Hello world

Welcome to wiki This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Hello world

Welcome to wiki This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

Exactly why Your Enterprise Desires Data Rooms?

Any time you open your company online data room quite simple mean of which the platform halts performing the very remainder associated with its operates. To commence with, anyone should think of the actual data room due diligence the costs. On which situation, the distinct data room providers on your house comparability may likely end […]

Hello world

Welcome to wiki This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

ارتباط با مردم راز موفقیت آمران به معروف و ناهیان از منکر

ارتباط با مردم راز موفقیت آمران به معروف و ناهیان از منکر

با آغاز دور جدید فعالیتهای ستاد آمر به معروف و نهی از منکر شهر بهارستان ارتباط با توده های عمومی مردم با هدف تبیین و معرفی برنامه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر بهارستان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان این ستاد با حضور در مساجد و تکایای حسینی برنامه های […]