گفتمان روز

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۹۴

قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۹۴

با توجه به نکات بسیار مهم و قابل توجهی که در متن قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این بخش به موادی بسیار قابل توجه از این قانون اشاره می نماییم: (انشالله در مراحل بعدی نسبت به تشریح نکات زیبای این قانون اشاره […]