فراخوان شرکت کنندگان دوره آموزشی ضابطین سال ۱۳۹۴ جهت دریافت مدارک پایان دوره

۱۳۹۷/۰۳/۱۶

با دستور دبیر جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر بهارستان حدود ۳۰ نفر از شرکت کنندگان (برادر) دوره ضابطین قوه قضاییه که گواهی آنان صادر شده است جهت دریافت این مدارک فراخوان  شدند. لیست این افراد به زودی از طریق سایت آمرون منتشر می شود.این افراد جهت دریافت مدارک خود می توانند همه روزه از ساعت ۱۷ عصر تا ساعت ۲۰ به دفتر ستاد مراجعه فرمایند.

  کلمات کلیدی :
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :