ارتباط با مردم راز موفقیت آمران به معروف و ناهیان از منکر

۱۳۹۷/۰۹/۰۲

با آغاز دور جدید فعالیتهای ستاد آمر به معروف و نهی از منکر شهر بهارستان ارتباط با توده های عمومی مردم با هدف تبیین و معرفی برنامه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر بهارستان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان این ستاد با حضور در مساجد و تکایای حسینی برنامه های ستاد را برای مردم تبیین کردند.محور عمده مباحث نمایندگان ستاد یادآوری مساله امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک واجب از واجبات دینی و نیز لزوم حضور گسترده توده های متدین مردم  در مقابله با منکرات و نشر معروفات بوده است. در این دیدارهای چهره به چهره مردم نیز از معضلات و مشکلات محلی خود با نمایندگان ستاد نیز گفتگو کردند.