آغاز به کار سامانه پذیرش ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر بهارستان

۱۳۹۷/۰۴/۱۳

پس از حدود یک ماه از تصدی دبیر جدید ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهر بهارستان و با پیگیریهای مستمر به عمل آمده وب سایت اطلاع رسانی این ستاد راه اندازی گردیده و سامانه های کاربردی آن فعالیت خود را آغاز نموده است. در این راستا سامانه جذب و پذیرش ستاد امر به معروف بهارستان در حرکتی نوین اقدام به ثبت نام از علاقمندان به فعالیت در این ستاد به صورت اینترنتی و با سهولت فراوان نموده است. لذا از عموم علاقمندان برادر و خواهر بالای ۱۳ سال  جهت ثبت و حضور در برنامه های فرهنگی این ستاد دعوت به عمل می آید.پس از گذرانیدن دوره های آموزشی و شرکت در آزمونهای غیر حضوری موجود در سامانه پذیرش، به برای واجدین شرایط کارت ویژه ستاد امر به و نهی از منکر صادر می گردد.